We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.


- -Albert Einstein- -

Ondernemerscoaching

"Je ziet een groeiend besef in de bedrijfswereld dat de focus niet enkel op cijfers en resultaten kan liggen. Dat je ook die andere, zachtere waarden nodig hebt. Veel mensen zijn daarnaar op zoek , naar een nieuw evenwicht."

-Frank Colruyt-

 

Ik ben ervan overtuigd dat in een voortdurend veranderende wereld, persoonlijke groei van essentieel belang is voor leiders, van nu en van morgen.

Als je als ondernemer of leidinggevende op persoonlijke grenzen stuit, groeit je bedrijf ook niet meer.

Vanuit Balance Coaching wil ik ondernemers verbinden met zichzelf en elkaar. Een plek creëren waar je zonder rol, functie of masker gewoon kunt zijn zowel met je successen als met je kwetsbaarheid.

bekijk ons aanbod

"Be the change you want to see in the world."


- -Mahatma Gandhi- -

Organisatiecoaching

Hoe creëer je een humane, wendbare en veerkrachtige organisatie waar het beste uit de medewerkers en de organisatie gehaald wordt?
- Waar mensen zich goed voelen, op een succesvolle manier gaan samenwerken en communiceren.
- Waar gecoacht wordt op de persoonlijke groei/entrepreneurship van alle medewerkers.

Vertrekkende vanuit de huidige situatie en context begeleiden we jullie stapsgewijs in de noden, wensen en uitdagingen/ opportuniteiten ‘van morgen’.

Een organisatie is een complex sociaal systeem. Je kan niet in detail voorspellen of plannen wat er zal gebeuren. Daarom werken we op een proefondervindelijke manier en gaan we continue op zoek naar verbetering. Door te doen, op regelmatige basis te evalueren en bij te sturen, spelen we op een snelle en effectieve manier in op veranderingen.

Wij beschouwen elke medewerker als een waardevolle schakel in de organisatie. Wij geloven dat kennis komt uit ervaring. Door die collectieve wijsheid aan te spreken, komen we tot een gedragen besluitvorming. Bij beslissen in consent wordt rekening gehouden met iedereen die impact ondervindt bij bepaalde beslissingen en keuzes. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid van iedereen in de organisatie.

We vertrekken vooral vanuit een coachende aanpak. Wij komen niet met pasklare antwoorden en oplossingen. Wij geloven heel sterk dat alle wijsheid en oplossingen in jullie organisatie aanwezig is. In onze begeleiding gaan wij zowel aan de slag met de patronen die in het systeem aanwezig zijn, alsook met de medewerkers door hen te observeren, te bevragen en te challengen. Hierdoor doen we een appèl op iedereen om (nog meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag, voor het collectief en voor de evolutie van de organisatie.

bekijk ons aanbod

Het geheel is meer dan de som van de delen!


- -Aristoteles- -

Teamcoaching

Together Everyone Achieves More dit is de kracht van goed functionerende teams! Goed teamwerk draagt het meest bij aan het concurrerend vermogen van een bedrijf.

Teams hebben echter de sterke neiging niet optimaal te functioneren. Een team bestaat uit verschillend mensen elk met hun eigenschappen, talenten, valkuilen en leergeschiedenis. Vaak hebben teamleden niet zelf gekozen om samen te werken.

Een eerste basisvoorwaarde voor goed functionerende teams is verbinding. Verbondenheid vergroot de effectiviteit van een groep mensen die samen een doel willen bereiken!

Verbinding kan maar ontstaan als er vertrouwen is. Vertrouwen is de fundering van effectief teamwerk. Dat wil zeggen dat teamleden hun opvattigen en zorgen kunnen delen. Als mensen niet durven met hun mening naar buiten komen en niet het gevoel hebben dat er echt geluisterd wordt, zullen ze er minder voor gaan. Dit heeft invloed op hun betrokkenheid in het team en het nemen van verantwoordelijkheid in het halen van de team ambities.

Het creëren van vertrouwen in een groep is enkel mogelijk als men zich kwetsbaar durft op te stellen. Volgens Kevin Surace, CEO van Serious Materials, is de grootste belemmering van creativiteit en innovatie, de angst om te worden uitgelachen en afgekraakt bij het introduceren van een idee. Mensen koppelen hun eigenwaarde aan hun ideeën.

Om te groeien, als mens en als team, heb je anderen nodig die je een spiegel voorhouden. Oprechte feedback geven en ontvangen vraagt een grote openheid binnen je team. Kwetsbaarheid staat dan ook centraal in het feedbackproces.

 

Als coach begeleid ik teams in hun groeiprocessen met als doel:

- Meer bewustzijn krijgen op het fuctioneren van het team vanuit verschillende perspectieven:

Ik in relatie tot de ander, het team
Wij, het team in relatie tot de organisatie

- Creëren van een omgeving waar vertrouwen en kwetsbaarheid centraal staan
- Een oprechte feedbackcultuur ontwikkelen
- Leren samenwerken vanuit het verbinden van elkaars sterktes ipv te focussen op verschillen
- Omgaan met veranderingen binnenin het team zoals bij reorganisatie…

bekijk ons aanbod