Balance Coaching bewaart enkel de gegevens die ze van u ontvangt op het intakeformulier voor individuele coaching, trainingen en events. Balance Coaching kan volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

- Voor - en achternaam
- Adresgegevens: deze gegevens hebben we nodig voor de facturatie
- Telefoonnummer: zodat we je kunnen contacteren bij wijzigingen van afspraken
- E-mailadres: We versturen onze factuur en informatie aangaande trainingen en events per mail.

 

 Deze gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten en de opmaak van administratieve documenten. 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. Je facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo  hoort. Jouw gegevens worden bewaard in onze database & soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden.

Balance Coaching verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stel dat jij je facturen niet betaalt en wij juridische stappen dienen te zetten, dan zullen wij jouw factuur en de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan onze raadsman en/of een incassobureau of deurwaarder.

Recht van inzage

Je hebt het recht om in te zien hoe wij je gegevens verwerken. Uiteraard antwoorden we ook graag op al je vragen. We ontvangen je verzoek tot inzage graag per mail en bezorgen je dan een print-screen uit onze database. Dit kan met een eenvoudig mailtje naarjulie@balancecoaching.be.

Recht op correctie

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar julie@balancecoaching.be .

Recht tot beperking

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zullen wij tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.

Recht tot overdraagbaarheid

Je hebt het recht om ons te vragen je gegevens over te dragen. Stel dat jij ergens anders een opleiding gaat volgen, dan kunnen wij jou een uittreksel bezorgen – op basis van de gegevens in onze database – van de door jou gevolgde opleidingen. Deze gegevens kan jij dan bezorgen aan je nieuwe onderwijsinstelling.

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. Dit voorbeeld is niet exhaustief.

Hou er ook rekening mee dat als je ons vraagt om je gegevens te verwijderen wij voor jou niet meer kunnen nakijken welke opleidingen je volgde en je dus ook geen kopie van facturen en certificaten kunnen bezorgen, mocht je die in de toekomst ooit nodig hebben.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal Balance Coaching zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.