“Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is.”

-Paulo Coelho-

We leven in een maatschappij waar alles maakbaar en te koop is. De wereld ligt aan onze voeten. We worden overstelpt van de vele keuzemogelijkheden. Daardoor wordt het problematisch om te kiezen. We weten niet meer wat wel en niet bij ons hoort. Dat stelt ons de vraag wie we eigenlijk zijn. Waar we bijhoren en wat ons te doen staat.

Heb jij vaak het gevoel dat je geen keus hebt?

Dat je op automatische piloot leeft?

Dat de dingen je overkomen?

Of dat je komt vast te zitten?

Deze workshop gaat niet over de keuzes van elke dag maar over levenskeuzes.  Meer bepaald over de keuzes die invloed hebben op je werk, je relatie met anderen en je zorg voor jezelf.

Tijdens deze workshop leer je:

- de drijfveren voor je keuzes kennen (dieperliggende waarden)
- het mechanisme kennen van het keuzeproces
- je automatische piloot herkennen
- voor je een belangrijke keuze maakt om je af te stemmen op je hart.
- om hoofd- en bijzaken te onderscheiden
- om tussen al die mogelijkheden toch bij jezelf te blijven
- te kiezen en je keuze te beminnen
- waar het werkelijk om draait in jouw leven

Tijdens deze workshop zet je een eerste stap naar bewustwording rond jezelf en je levenskeuzes.

Inschrijven